Disable Preloader

Одбор

Чланови одбора

На раду на изборној функцији као овлашћени представник Синдикалне организације

Канцеларија: бр. 2/II
Телефон: 487-4806, факс: 487-4807
Заменик:
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

Канцеларија: бр. 8
Телефон: 487 4170
Заменик:
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

Канцеларија: 23/II
Телефон: 487-4264
Заменик: Тасковић Далиборка
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Канцеларија: 13/II
Телефон: 487 4824
Заменик: Корпаш Александра
Подружница обухвата: Управа за капитална улагања и Управа за имовину

Канцеларија: НОВИ САД ДТД 1. спрат 13 a
Телефон: 4881801
Заменик: Тукар Дамир
Подружница обухвата: Покрајинска Влада и Секретаријат Покрајинске владе

Канцеларија: 10/I
Телефон: 487 4184;456051
Заменик: Парабуцки Славко
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове покрајинских органа- Група за угоститељство и туризам и Одсек за послове ресторана

Канцеларија: 2. спрат бифе 1
Телефон: 487 4786
Заменик: Адамовић Мирко
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове покрајинских органа - Сектор за безбедност

Канцеларија: 3. спрат 1г
Телефон: 487 4229; 456457
Заменик: Петковић Ђорђе
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове покрајинских органа - Одељење за комуникације, апликативни софтвер, еУправу и Одсек за телекомуникације

Канцеларија: сутерен 39 д
Телефон: 487-4731
Заменик: Шкампа Драгана
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове покрајинских органа - Технички послови и штампарија

Канцеларија: сутерен 41 2
Телефон: 487-4771
Заменик: Пауновић Милошевић Ружица
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Канцеларија: приземље 54
Телефон: 456622
Заменик: Гатарић Милана
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачки рад и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Канцеларија: 2.спрат 32
Телефон: 487 4550
Заменик: Ђукић Марта
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Канцеларија: 1. спрат 43
Телефон: 487 4413
Заменик: Дејановић Јелена
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за финансије

Канцеларија: 3. спрат 45
Телефон: 487 4563
Заменик: Бундало Зорица
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове покрајинских органа - Одсек спремања објеката

Канцеларија: сутерен 50
Телефон: 487 4387
Заменик: Стојковић Весна
Подружница обухвата: за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Канцеларија: 3. спрат 28
Телефон: 487 4473
Заменик: Мићин Снежана
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове покрајинских органа - Материјално- финансијски послови, економат и набавке, радни односи, писарница и пријемна канцеларија, интерна ревизија

Канцеларија: сутерен 42а
Телефон: 487 4253
Заменик: Давидовац Зорица
Подружница обухвата: Скупштина АПВ и Служба Скупштине АПВ

Канцеларија: СКУПШТИНА АПВ приземље 8
Телефон: 487 4900
Заменик: Чакан Биљана
Подружница обухвата: Покрајиснки секретаријат за спорт и омладину

Канцеларија: приземље 11
Телефон: 487 4361
Заменик: Рајлић Светлана
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Канцеларија: 2. спрат 66
Телефон: 487 4668
Заменик: Каменаровић Весна
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац.мањине - нац. заједнице

Канцеларија: 3. спрат 9
Телефон: 487 4310
Заменик:
Подружница обухвата : Дирекција за робне резерве, Правобранилаштво АПВ, Служба за упр. људским ресурсима и др.

Канцеларија:
Телефон:
Заменик:
Подружница обухвата: Управа за заједничке послове - одсек за саобраћај и одржавање возила

Канцеларија: гаража
Телефон: 487 4194; 6541260
Заменик:
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за здравство

Канцеларија: приземље 12
Телефон: 487 4616
Заменик:
Центар за привредно технолошки развој Војводине

Канцеларија:
Телефон:
Заменик:
из Управе за заједничке послове покрајинских органа

Канцеларија: сутерен 42ц
Телефон: 487 4252; 456543
Заменик:
из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Канцеларија: 3.спрат 70
Телефон: 487-4568
Заменик:
из Службе Скупштине АПВ

Канцеларија: СКУПШТИНА АПВ приземље 8
Телефон: 487 4900
Заменик:
из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,

Канцеларија: 9/III
Телефон: 487 4237
Заменик:
из Покрајинског секретаријата за финансије

Канцеларија: 34/I
Телефон: 487 4362
Заменик:
из Службе Скупштине АПВ

Канцеларија: 6
Телефон: 487 4168
Заменик: