Синдикална организација покрајинских органа управе и служби АП Војводине

Синдикална организација покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине

Врбашки Новак
Члан Одбора Синдикалне организације
Председник Синдикалне организације
На раду на изборној функцији као овлашћени представник Синдикалне организације
Канцеларија: бр. 2/II
Телефон: 487-4806, факс: 487-4807
Заменик:  


Вучинац Дарија
Члан Одбора Синдикалне организације
Секретар Синдикалне организације
из Службе Скупштине АПВ
Канцеларија: бр. 8
Телефон: 487 4170
Заменик:  


Јовић Ивана
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 1
Подружница обухвата: Службу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Канцеларија: Скупштина АПВ, 1.спрат канц.26
Телефон: 487-4124
Заменик: Чакан Биљана


Поповић Наташа
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 2
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за финансије
Канцеларија: Приземље 42
Телефон: 487-45-63; 063/84 77 088
Заменик: Бундало Зорица


Ковач Марија
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 3
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице – националне мањине
Канцеларија: 1. спрат, канц. 4
Телефон: 487-4310
Заменик: Мацко Жужана


Јовић Јелена
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 3
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице – националне мањине
Канцеларија: 1. спрат, канц. 67
Телефон: 487-44-69
Заменик: Поповић Маја


Јосиповић Наталија
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 4
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Канцеларија:  
Телефон: 487-4534
Заменик: Шарић Ивана


Стајшић Андреја
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 5
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Канцеларија: 2. спрат 47
Телефон: 487-4400
Заменик: Потић Маја


Вицковић Јасмина
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 5
Подружница обухвата:Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Канцеларија: ДТД, канц. 5/п
Телефон: 4881-705
Заменик: Николић Љиљана


Ивановић Сања
Члан Одбора Синдикалне организације
Синдикални повереник у подружници бр. 6
Подружница обухвата: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Завод за равноправност полова
Канцеларија: 2. спрат 66
Телефон: 487-46-68
Заменик: Каменаровић Весна


Страна 
 од 4
     Записи 1 до 10 од 33
Copyright © 2014