Синдикална организација покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине

Статут Синдикалне организације
Правилник о додели солидарне помоћи
Правила касе узајамне помоћи
Правилник о утврђивању приоритета за превенцију радне инвалидности
Статут СССВ
Copyright © 2014