Disable Preloader

Организација

Наша, Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, је устројена као јединствена организација за све покрајинске органе управе у Аутономној Покрајини Војводини, основана 16. маја 1995. године од десетак појединачних синдикалних организација које су постојале у оквиру одређених покрајинских служби или секретаријата и уписана у Регистар синдикалних организација код Министарства за рад, борачка и социјална питања под редним бројем 11928.
Влада Аутономне Покрајин Војводине је својим Решењем број 021-58/2010 од 23.11.2011.године утврдила репрезентативност Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине. 
Синдикална организација је основна организација синдиката у саставу Савеза самосталних синдиката Србије, грански припада делу тог синдиката: Синдикату управе Србије и територијално припада градском и покрајинским Савезу самосталних синдиката Новог Сада, односно Војводине. У саставу наше Синдикалне организације налази се и Основна организација Црвеног крста.
Структура и органи
Синдикална организација самостално уређује своју унутрашњу структуру и организацију. Синдикалну организацију чини 21 синдикална подружница, које се у већини случајева поклапају са одређеним секретаријатом или са одређеним бројем чланова (између 50 и 60 у подружници). Због великог броја чланова, у Управи за заједничке послове покрајинских органа постоји, на пример, 7 подружница.
У Синдикалној организацији су 24. новембра 2009. године спроведени избори за органе Синдикалне организације, на мандатни период од 5 година. Тајним гласањем свих чланова Синдикалне организације су изабрани чланови Надзорног одбора (Грчић Милена, Вуковић Јадранка и Стојић Миомир), председник (мр Ерна Шумец) и секретар (Новак Врбашки) Синдикалне организације, а на изборним састанцима у подружницама и на изборном састанку Синдикалне организације, изабрани су синдикални повереници у тим подружницама (укупно 21) и синдикални повереници за одређене синдикалне послове (правна заштита, информисање, заштита на раду и здравље, стандард запослених и спорт и култура, укупно 5). 
Синдикални повереници, председник и секретар Синдикалне организације и чланови Синдикалне организације изабрани у тела градског, покрајинског или републичког Савеза самосталних синдиката чине Одбор Синдикалне организације који броји 29 чланова.
Мр Ерна Шумец је члан Републичког већа Савеза самосталних синдиката Србије и Градског већа Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина.
Мр Ерна Шумец, Снежана Буљугић, Марица Мартинов и Новак Врбашки су чланови Градског одбора Синдиката запослених у управи, правосуђу и друштвеним организацијама града Новог Сада и општина Јужнобачког округа.
Снежана Буљугић је члан Статутарне комисије Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина.