Синдикална организација покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине

Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби АПВ

Телефон:

021/487-4806

Факс:

021/487-4807

e-mail:

Copyright © 2014