Disable Preloader

Помоћ пострадалима од поплаве

Синдикалнa организацијa радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, захваљујући својим члановима и свим запосленим, постављеним, именованим и изабраним лицима у покрајинским органима и у Информативном центру за пословну стандардизацију и сертификацију, који су својим личним доприносом помогли, обезбедила је у јуну 2014. године новчану помоћ за пострадале у мајским поплавама у износу од 824.400,00 динара.