Disable Preloader

Изборна скупштина Синдикалне организације

На Изборној скупштини Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине одржаној 24. новембра 2014. године изабрани су на мандатни период од 5 година:

За председника Новак Врбашки, досадашњи секретар Синдикалне организације;

За секретара Дарија Вучинац из Службе Скупштине АП Војводине;

За повереника за сарадњу са другим организацијама
- Ивана Шарић из Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање (а за њеног заменика наталија Јосиповић из истог Секретаријата);

За повереника за информисање
- Далибор Зечевић из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (а за његовог заменика Далиборка Тасковић из Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање;

За повереника за социјална питања и стандард
- Стојан Божић из Управе за заједничке послове покрајинских органа (а за његовог заменика Димитров Јелена из Службе Скупштине АП Војводине);

За повереника за спорт, рекреацију и културу
- Ивана Јовић из Службе Скупштине АП Војводине (а за њеног заменика Бојана Медић из Службе за управљање Људским ресурсима);

За повереника за контролу финансијског пословања
- Ксенија Поповић (а за њеног заменика Александар Јарошенко из Управе за заједничке послове покрајинских органа);

За чланове Надзорног одбора:
Бранка Беадер из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, председник,
Светлана Обрадов из Покрајинског секретаријата за финансије, члан и
Викторија Човић из Службе Скупштине АП Војводине, члан.

Изборна скупштина је верификовала мандат следећим члановима Одбора Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине: Јовић Ивана, Поповић Наташа, Ковач Марија, Јовић Јелена, Јосиповић Наталија, Стајшић Андеја, Вицковић Јасмина, Ивановић Сања, Чулић Данијела, Кнежевић Олга, Шумец Ерна, Плећаш Драгица, Радуловић Рената, Вујовић Бранко, Медић Бојана, Петковић Ђорђе, Нерер Драгана, Мајкић Ненад, Перишић Драгољуб, Фишер Бала Јожеф, Ковачевић Драган, Миладинов Жељко, Хипик Драган, Божић Стојан, Шарић Ивана, Поповић Ксенија, Зечевић Далибор, Вучинац Дарија и Врбашки Новак (29) и њиховим заменицима: Чакан Биљана, Бундало Зорица, Мацко Жужана, Поповић Маја, Потић Маја, Николић Љиљана, Каменаровић Весна, Ђукић Марта, Прекодравац Александар, Чалић Гордана, Шумаруна Софија, Парабуцки Славко, Папић Јелена, Голић Саво, Аврамовић Игор, Стојковић Весна, Марков Милан, Давидовац Зорица, Рогановић Александар, Коплањи Весна, Крнајац Марко, Радуловић Ненад, Димитров Јелена, Јарошенко Александар и Тасковић Далиборка.

Изборна скупштина је изабрала за члана Градског одбора Савеза самосталних синдиката запослених у управи, правосуђу и друштвеним организацијама града Новог Сада и општина Јужнобачког округа, осим председника Синдикалне организације,
- мр Ерну Шумец, а за њеног заменика Дарију Вучинац  и
- Ксенију Поповић за заменика председника у Градском одбору.